Historia ośrodka

Wady postawy ciała dzieci i młodzieży szczególnie w Polsce to problem społeczny, który wykazuje stałe tendencje wzrostowe.
Określenia takiego użyto na podstawie skali zjawiska ocenianego na około 20-30 % populacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
W celu podjęcia prób zminimalizowania niekorzystnych skutków tego zjawiska Ministerstwo Oświaty i Wychowania w dniu 18.02.1980 r. wydało rozporządzenie w sprawie zasad organizowania zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w placówkach oświatowych.
W oparciu między innymi o te dokumenty z dniem 01.09.1981 r. powstał na wniosek Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej za zgodą Ministerstwa Oświaty i Wychowania pierwszy tego typu ośrodek specjalistyczny w Polsce pod nazwą "Wojewódzki Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej". Kuratorium Oświaty i Wychowania wyłączyło na ten cel parter budynku Państwowego Pogotowia Opiekuńczego w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Lompy 7. Wszystkie pomieszczenia przebudowano dla potrzeb prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej z dziećmi i młodzieżą.

Schemat organizacyjny ośrodka na przestrzeni ostatnich 20 lat przedstawiał się następująco:

 • 1981 r. dyrektor, dział gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, dział profilaktyki i rekreacji, dział poradnictwa wad postawy ciała,
 • 1984 r. jw. oraz dział gkk w OOGKK /* i dział metodyczny,
 • 1986 r. jw. oraz dział dzieci przedszkolnych,
 • 1997 r. połączono dwa działy tworząc dział poradnictwa i profilaktyki,
 • 1999 r. utworzono dział ćwiczeń korekcyjnych w wodzie,
 • 2000 r. z wszystkich dotychczasowych działów utworzono dział korekcji dzieci szkolnych i przedszkolnych, dział poradnictwa, profilaktyki i ćwiczeń w wodzie oraz dział doradztwa metodycznego.

/* OOGKK - (filia WSOGKK) 16 września 1983 r. w centrum osiedla "Złote Łany" w Bielsku-Białej przy ul. Jutrzenki 2 uroczyście otwarto filię WSOGKK - Osiedlowy Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej. Był to również pierwszy tego typu ośrodek w Polsce, znakomicie urządzony i wyposażony przez władze Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany", dysponujący dwiema salkami gimnastycznymi oraz gabinetem instruktażu ćwiczeń domowych, z wykwalifikowaną kadrą instruktorską WSOGKK.
Powstanie OOGKK był to znak świadomego i aktywnego zaangażowania sił władz SM "Złote Łany" (szczególnie prezesa Cebrata) w działania na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży z terenu tego osiedla.
Zajęciami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej objęto 150 dzieci.

Bazę WSOGKK (BSOGKK) i OOGKK stanowiły:

1981 r.

 • 2 salki gimnastyczne,
 • gabinet instruktażu ćwiczeń domowych,
 • gabinet metodyczny,
 • gabinet lekarski,

 1984 r.

 • 4 salki gimnastyczne,
 • 2 gabinety instruktażu ćwiczeń domowych,
 • gabinet metodyczny,
 • gabinet lekarski,

1997 r.

 • 5 salek gimnastycznych,
 • 3 gabinety instruktażu ćwiczeń domowych,
 • gabinet metodyczny,
 • sauna,

2000 r.

 • 5 salek gimnastycznych,
 • 2 gabinety instruktażu ćwiczeń domowych,
 • basen kryty,
 • sauna,
 • gabinet metodyczny,

2002 r.

 • 5 salek gimnastycznych,
 • gabinet instruktażu ćwiczeń domowych,
 • gabinet metodyczny,
 • basen kryty,
 • siłownia,
 • wanna do hydromasażu,
 • gabinet masażu.

Kadra pedagogiczna:

 • 1 września 1981 r. - 5 nauczycieli
 • 1 września 1982 r. - 9 nauczycieli
 • 1 września 1984 r. - 16 nauczycieli
 • 1 września 2000 r. - 21 nauczycieli
 • 1 września 2008 r. do nadal - 17 nauczycieli

Kadra administracyjno - obsługowa:

 • 1 września 1981 r. - 2 osoby (w tym 1 etat administracyjny)
 • 1 września 1982 r. - 3 osoby
 • 1 września 1984 r. - 4 osoby
 • 1 września 1988 r. - 5 osób
 • 1 września 1997 r. - 6 osób
 • 1 września 1999 r. do nadal - 14 osób (w tym 3 etaty administracyjne)

Dyrektorzy placówki:

 • 1981 - 1988 mgr Roman Liszka
 • 1988 - 1997 mgr Elżbieta Domowicz - Kocurek
 • 1997 - 2000 mgr Ryszard Harężlak
 • 2000 - 2008 mgr Paweł Kowalski
 • od 2009      mgr Krzysztof Cieślawski

Placówka od momentu jej powstania zyskała sobie powszechne uznanie władz, rodziców oraz specjalistów z zakresu gimnastyki korekcyjnej  ze względu na nowatorskie rozwiązania organizacyjne, metodyczne i sprzętowe. Rozwiązania zastosowane w WSOGKK stanowiły wzorzec w oparciu, o który powstało w kraju kilka tego typu placówek i ośrodków.

Ośrodek niezależnie od prowadzenia zajęć korekcyjnych stanowił i nadal stanowi bazę konsultacyjno-metodyczną dla nauczycieli prowadzących zajęcia gimnastyki korekcyjnej  w szkołach całego Podbeskidzia.

We współdziałaniu z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Bielsku-Białej organizowane są  kursy kwalifikacyjne i doskonalące z zakresu gimnastyki korekcyjnej   dla nauczycieli wf, nauczania początkowego i przedszkolnego. Organizowane są także kursy i szkolenia dla pielęgniarek szkolnych i lekarzy pediatrów. W ramach tzw. "białych sobót" przebadano na terenie całego byłego województwa bielskiego ok. 6000 dzieci i młodzieży w 120 szkołach podstawowych.

Osobnym rozdziałem funkcjonowania placówki jest stała ścisła współpraca ośrodka z uczelniami wyższymi (AWF Kraków, AWF Katowice), których to studenci realizowali praktyki specjalizacyjne z zakresu gkk. W dowód uznania dla WSOGKK za całokształt dokonań w zakresie gkk 10.04.1992 r. zorganizowana została w placówce ogólnopolska konferencja pracowników naukowych AWF dotycząca zagadnień gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Mając pełną świadomość jaką rolę w procesie korekcji wad postawy ciała odgrywają ćwiczenia w wodzie z inicjatywy pracowników ośrodka oraz Rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach w 1990 roku w ośrodku zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Basenu przy WSOGKK. Efektem starań i olbrzymiego wysiłku społecznego w 1995 roku obiekt basenowy został oddany w stanie surowym zamkniętym. W tym czasie inwestycja została przejęta przez Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej jako zadanie własne.
We wrześniu 1997 roku oddano do użytku część ćwiczeniowo-administracyjną kompleksu co pozwoliło zwiększyć liczbę dzieci i młodzieży objętych specjalistycznymi zajęciami gkk do około 1050 ćwiczących.
Zmiany administracyjne zaistniałe w naszym kraju po 1 stycznia 1999 r. doprowadziły do likwidacji województwa bielskiego, a tym samym organu prowadzącego placówkę od 1981 r.
W ramach tych zmian organem prowadzącym placówkę od 1 stycznia 1999 r. zostało Miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała. Zmianie uległa również z dniem 1 września 2000 r. nazwa placówki na Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki.

25 marca 2000 r. dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron oddano uroczyście do użytku cały kompleks basenowo-ćwiczeniowy BSOGKK na który składały się :

 • sala gimnastyczna,
 • gabinet instruktażu ćwiczeń domowych,
 • basen kryty,
 • sauna,
 • pomieszczenia technologiczne,
 • pomieszczenia administracyjno-obsługowe,

W kwietniu 2002 r. dodatkowo uruchomiono - siłownię oraz w miejsce sauny i pomieszczenia administracyjnego - kompleks hydroterapii i masażu.